Γενικά


 

Το σχολείον μας νεοαναγερθέν ευρίσκεται εις αρίστην τοποθεσίαν, είναι ηλιόλουστον, ευάερον, πληρούν όλους τους όρους της υγιεινής. Αίθουσαι ευρύχωροι, περίβολος σχετικώς επαρκής, υπολείπεται όμως εις πολλά και ακολουθούν πλείσται όσαι στοιχειώδεις ελλείψεις. Καίτοι παρήλθον δεκατέσσερα έτη από της ανεγέρσεως, δεν έχει αποπερατωθεί η κάθε εργασία που γίνεται, επειδή τα μέσα είναι πενιχρά, γίνεται πρόχειρος δια να καλύψη ωρισμένας ανάγκας και να γίνεται υποφερτή η στέγασις. Άνευ κρατικής βοηθείας και σοβαράς δαπάνης δεν πρόκειται το σχολείον να παρουσιάση την όψιν συγκροτημένου διδακτηρίου καθ? όλα.

Εν Ναυπλίω, τη 8η Φεβρουαρίου 1951

 

Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Προβολές
1 Ιστορία του σχολείου 156
 

Σύνδεσηslave market with the disappearing bust of voltaire.jpg