Χαλασμένο Φωτοτυπικό

Σύνδεσηslave market with the disappearing bust of voltaire.jpg